Investeren in Wetenschap

=

investeren in onze toekomst

Lees meer over de voorstellen van de universiteiten voor het volgende kabinet

Hoe willen we de komende vier jaar werken aan de toekomst van Nederland? Die vraag staat op 17 maart centraal. Ons land stemt dan over het Nederland van tijdens én na de corona­crisis. Hoe zorgen we voor economisch herstel? Hoe gaan we om met digitalisering, klimaat­verandering en de energie­transitie? En hoe zorgen we dat maatschappe­lijke breuklijnen niet groter worden en we het vertrouwen houden in elkaar en onze instituties?

Er is maar één antwoord op al deze vragen tegelijk: Wetenschap is onze toekomst. Het is nu meer dan ooit noodzake­lijk om te investeren in weten­schappe­lijk onderzoek en het opleiden van nieuwe generaties studenten. Alleen zo kunnen we een wendbare en weerbare kennis­samen­leving blijven. Een samenleving die elke crisis het hoofd kan bieden. Een samenleving die oplossingen voor maat­schappe­lijke problemen bedenkt. En een samen­leving met gelijke kansen en duurzame groei.

Voeg je Wat betekent de Wetenschap voor Nederland?

Waarom zijn investeringen nu nodig?

Ons voorstel: een investerings­agenda voor de Wetenschap

Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook